Adoolfi Hitler

Mootii Jarmanii Yihuudota jibbuun beekamu.
Wikimedia Commons has media related to:
Adoolfi Hitler

Seenaa gulaali

Miniik Adoolf Hitler Afrikaati


Adoolfi Hitler gochaa duguuggas sanyii Israa'eloota irratti raawwateef siidan dhaabbatee Hitler yakkamaa tahuu dhaloonni ittiin yaadachaa jira. Jarmanoonni Hitler akka gootatti faarsaa hin jiran. Gochaa duguuggaa sanyii dhala namaa irratti raawwate jechuun seenaa barreessan. Minilik gochaa duguuggaa sanyii Oromoo irratti raawwate siidan isaa akka gootatti dhaabbatee ittiin faarfama. Gochaan duguuggaa sanyii inni Oromoo irratti raawwate akka waan gootummaadhan biyya tana ijaaretti faarfama. Yakki Minilik yakka suukaneessaa haawwan Oromoo irraa # Aanoletti harma irraa cireedha. Yakkamaa akkanaa nama seenaa hojjate jedhanii faarsun Oromoo awwaaluudha. Itoophiyaa ijaarudhaaf Oromoon duguugamuu mannaa maali Itoophiyaan yoo ijaaramuu baattee ilmaan Oromoo nagaan jiraatan? Kuni diinummaa hammaataadha. Hardhallee bineensi kuni sababa Oromoo duguugef ilmaan isaa kan sirna sana deebisuuf hawwaniin nurratti faarfamaa jira. Kuni yakka lammaffaa Oromoo irratti raawwatamaa jiruudha. Minilik siidan isaa haa ka'uu jedhee Oromoon kan falmaa tureef siidan isaa akka gootummaatti ittiin yaadachuuf dhaabbate malee yakka hojjachuu isaa dhaloonni akka irraa baratuuf miti. Kuni osoo hin sirranne Naafxanyoonni inumaa yeroo ammaa ifaan ifatti gadi bahanii nuti naafxanyaadha jedhanii Minilik nutti faarsaa Oromoo inni duguuge xinneessaa jiru.