Naannoolee Itoophiyaa

walloo

Itoophiyaan federeshinii giddugala jalatti naannoolee mataa ofiin of bulchaan qabduu dha. Naannoolee sagalii fi bulchiinsi magaalaa lama Heeraa Mootummaa Itoophiyaan bara 1992 raggaasifame. Bara 2012 Godinnii Sidaamaa rifarandamii godheen sagalee akkaan caalmaa ta'e argachuun naannoo kudhanaffa Itoophiyaa ta'e. Naannoolee kanniin keessaa ummata baayyee qabaachuun Oromiyaan tan duraati. Oromiyaan ballina lafaa 286,612 km2 qabaachuunis naannoolee hundarra guddoo yoo taatu naannoon Harar immo baayyina ummataa fi ballina lafaan ishee xiqqoo dha.

Tarree Naannoolee Itoophiyaa fi Bulchiinsa MagaalaaEdit

Naannoole kurnanii fi bulchiinsa magaalaa lamaan
Kaartaa Alabaa Maqaa Lakkoofsa Ummataa[1] Ballina (km2) Tuuta'iinsa Ummataa
km2
Magaala Guddoo
1   Finfinnee (city) 3,273,000 526.99 5,198.49 Finfinnee
2   Naannoo Affaar 1,723,000 72,052.78 19.58 Samaraa
3   Naannoo Amaaraa 27,401,000 154,708.96 177.11 Bahar Daar
4   Naannoo Benishaangul-Gumuz 1,005,000 50,698.68 13.23 Asoosaa
5   Dirree Dhawaa (city) 440,000 1,558.61 219.32 Dirree Dhawaa
6   Naannoo Gaambeellaa 409,000 29,782.82 10.31 Gaambeellaa
7   Naannoo Harar 232,000 333.94 549.03 Harar
8   Naannoo Oromiyaa 33,692,000 284,537.84 95.45 Finfinnee[2]
9   Naannoo Somaalee 6,453,000 279,252 (est.) 15.90 Jijjigaa
10   Naannoo Sabaa fi Sab-lammoota Ummattoota Kibbaa 11,426,000 93,800 121.81 Hawaasaa
11   Naannoo Tigraay 10,056,000 53,638 94.66 Maqalee
12   Naannoo Sidaamaa 6,850,000 12,000 451.83 Hawaasaa
Qoqooddama Itoophiyaa  
Naannoo
Affaar | Amaara | Benishaangul-Gumuz | Gaambeellaa | Hararii | Oromiyaa | Sumaalee | Naannoo Sabaa fi Sab-lammoota Ummattoota Kibbaa | Tigraay
Magaalota Of Bulchan
Finfinnee | Dirre Dhawaa
Kutaa Biyyaa Bara 1995 Dura
Arsii | Baale | Gamuu-Gofaa | Goojjam | Bageemidir | Harargee | Iluubabor | Kafaa | Shawaa | Sidaamoo | Tigraay | Wallagga | Wallo
  1. "Ethiopia". City Population. 
  2. "Oromia Regional State".