Category:Diinagdee

Subcategories

Ramaddiin kun ramaddii armaan gadii qofa qaba.

D

Fuulota ramaddii "Diinagdee" keessaa

Ramaddiin kun fuula armaan gadii qofa qaba.